Shërbimet

Shërbimet në Zvicër

Kompania jonë kryen shërbime transporti për bashkëatdhetarët tonë nga Zvicrra për në Kosovë. Në këtë mënyrë ju mundësojmë klientëve tonë që në mënyrë sa më të lehtë të transportojnë mallra për vete apo për familjarët e tyre.
Motoja jonë është SHPEJT, SAKTË, SIGURT.

Klientët tanë mund të na kontaktojnë në numrin e telefonit që është shfaqur tek kontaktet dhe në kohë sa më të shkurtër të mundshme përfaqësues të kompanisë sonë do të jenë në adresën e dhënë ku do të bëhet oferta për materialin si dhe pranimi i mallit i cili do të transportohet prej Zvicrës për në Kosovë. Pas pranimit malli deponohet në depo ku pastaj ngarkohet në maune dhe transportohet për Kosovë .

Shërbimet në Kosovë

Pas arritjes së materialeve në Kosovë, materialet deponohen në depon e Abedini Transport dhe pastaj shpërndahen nëpër adresat dhe qytetet e dhëna nga ana e klientëve tanë në Zvicër.

Gjithashtu Abedini Transport bën edhe transportimin e mallrave prej Kosove për në Zvicer .
Procedura është e njejtë si transporti prej Zvicre për në Kosovë.
Pra klientët paraqiten në numrin e dhënë tek kontaktet për në Kosove dhe pastaj ne kohe sa me te shkurtër perfaqësuesit tanë bëjnë ofertën si dhe pranimin e mallit.
Malli deponohet në depo dhe në kohë sa më të shkurtër ngarkohet në maune dhe transportohet për në Zvicër dhe pastaj shpërndahet në adresat e dhëna nga ana e klientëve.

Përgjegjësi në shërbime

Klientet tanë në Kosovë si dhe ata në Zvicër përmes numrave të telefoni, përmes faqes sonë në facebook apo përmes emailit që është paraqitur në web faqen tonë mund të paraqesin vërejtjet e tyre nëse janë paraqitur gjatë kohës së transportit të mallrave të tyre.

Edhe pse ekipet tona janë të trajnuara për kryerjen e punës në menyrë sa më profesionale egziston mundësia që të ndodhin dëme gjatë dërgesës. Por ne si kompani do jemi të përgjegjshëm në kompenzimin real të dëmit të shkaktuar në qoftëse dëmi është shkaktuar gjatë transportimit të mallit.

Keni mallra për të dërguar?

MERR OFERTË ONLINE