Services

Shërbimet në Kosovë

Pas arritjës së dërgesave në Repubilkën e Kosovës, dërgesat deponohen në depon e Abedini Transport

Pas arritjes së materialeve në Kosovë, materialet deponohen në depon e Abedini Transport dhe pastaj shpërndahen nëpër adresat dhe qytetet e dhëna nga ana e klientëve tanë në Zvicër.

Gjithashtu Abedini Transport bën edhe transportimin e mallrave prej Kosove për në Zvicer .
Procedura është e njejtë si transporti prej Zvicre për në Kosovë.
Pra klientët paraqiten në numrin e dhënë tek kontaktet për në Kosove dhe pastaj ne kohe sa me te shkurtër perfaqësuesit tanë bëjnë ofertën si dhe pranimin e mallit.
Malli deponohet në depo dhe në kohë sa më të shkurtër ngarkohet në maune dhe transportohet për në Zvicër dhe pastaj shpërndahet në adresat e dhëna nga ana e klientëve.