Përgjegjësi në shërbime

Përgjegjësi në shërbime

Klientet tanë në Kosovë si dhe ata në Zvicër përmes numrave të telefoni, përmes faqes sonë në facebook apo përmes emailit që është paraqitur në web faqen tonë mund të paraqesin vërejtjet e tyre nëse janë paraqitur gjatë kohës së transportit të mallrave të tyre.

Edhe pse ekipet tona janë të trajnuara për kryerjen e punës në menyrë sa më profesionale egziston mundësia që të ndodhin dëme gjatë dërgesës. Por ne si kompani do jemi të përgjegjshëm në kompenzimin real të dëmit të shkaktuar në qoftëse dëmi është shkaktuar gjatë transportimit të mallit.